پژوهشگری
 

فهرست مطالب:

مقدمه ........ 1

انواع حقوق زنان .......1

موانع حضور زنان در جامعه ایرانی ........ 2و3

جنبش حقوق زنان (فمینیست)............3

سروده ی یکی از زنان ایرانی فمینیست .........4

عواملی که باعث می شود حقوق زنان رعایت نشود ........4

نتیجه گیری .......5

منابع.......5

 

 

 

تحقیق اسنادی

موضوع :حقوق زنان در ایران چگونه است ؟

هدف :بررسی حقوق زنان در جامعه ایران واینکه آیا حقوق زنان رعایت می شود؟ چه موانعی باعث رعایت نشدن حقوق زنان در ایران می شود .

مقدمه:

وضعیت اجتماعی زنان در ایران در دوره های مختلف تاریخی وفرهنگی متفاوت بوده است .هجوم اعراب ومغولها به ایران و ورود فرهنگ وارزش های عربی ومغولی به ایران تغییرات زیادی در وضعیت اجتماعی زنان ایجاد کرده است .زن ایرانی در دوره ی هخامنشی به ویژه در دوره ی اشکانی به یکی از بهترین جایگاههای شایسته شاءن خود دست می یابد ؛که هنوز هم در کشورهای امروزی جهان ،جنبش های آزادی خواهانه وبرابری جویانه زنان در آرزوی بدست آوردن آن هستند .از جمله :داشتن شخصیت حقوقی ومالی ،حقوق وامتیازهای برابربا مردان و مدیریت وسرپرستی  بنگاهای بزرگ کشاورزی و صنعتی در جامعه تک همسری ،تنها نمونه ای از رعایت حقوق زنان در دولت هخامنش است .

متن :

انواع حقوق زنان :

حقوق های فردی :شامل حق حیات ،کرامت انسانی ،آزادی اندیشه ،مصونیت ،عدالت ،نام ونسب ،تابعیت و....

حقوق خانوادگی:شامل حقوق دختران در خانواده،حقوق زنان در تشکیل خانواده وحقوق زنان در صورت انحلال خانواده .

 

حقوق اجتماعی زنان :شامل سلامتی ،حقوق فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی ،قضایی و...می باشد .

اینها حقوقی هستند ؛که در جامعه باید رعایت شوند .در جامعه امروزی اغلب این حقوق رعایت می شوند .ولی برخی از حقوق زنان کماکان رعایت نمی شود .مثل حقوق اقتصادی زنان که نشان از وابستگی کامل اقتصادی زنان به مردان دارد .

موانع  حضور چشمگیر زنان درجامعه ایرانی :

موانع تاریخی :انزوای اجتماعی وتاریخی زنان است .

موانع فیزکی :مردان همواره از قدرت جسمانی خود برای سلطه بر زنان استفاده می کنند .وزنان به دلیل بنیه ضعیف جسمانی قادر به دفاع در برابر سلطه ی مردان نمی باشند .

موانع فرهنگی وخانوادگی :فرهنگ در واقع به معنی سنت ،اعتقادات وآداب ورسوم مشترک در یک جامعه می باشد .مثلا حق طلاق یک طرفه است ،پدر سالاری ومرد سالاری وضعیفه پنداشتن زن .

موانع مدیریتی ورهبری :زنان علاوه بر عدم حضور در مجامع قانون گذاری در پست های ریاست جمهوری و رهبری نیز حق حضور ندارند .

موانع حقوقی وقانونی :اگرچه در مجامع بین المللی دم از رعایت حقوق زنان می زنند ،اما حقوق زنان بر اساس قانون پیش نمی رود بلکه براساس عرف وسنت پیش می رود .(www.tebyan.zn.ir)

جنبش زنان در ایران (فمینیست)

فمینیسم باور داشتن به حقوق زنان وبرابری سیاسی ،اجتماعی واقتصادی زن ومرد است.ودر ارتباط با روابط جنسی است .(باس ،آنترو /حرکت جهانی زنان ).

جنبش فمینیست در ایران در دوره های مختلف ،برای بدست آوردن حقوق زنان و تلاش آنها برای از بین بردن موقعیت فرودست زنان گفته می شود .سنت گران ودولت مداران ایرانی در تمام دوره های تاریخی نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم همواره این جنبش ها را صرف نظر از انگیزه های آنها ،خطری علیه حکومت وقدرت خویش تلقی می کردند .اساس فمینیسم ایرانی از دو فرهنگ متضاد ،اسلامی وغربی بوده است .

 که با هم منافات داشتند .(ژانت ،آفاری /انجمن نیمه سری زنان در نهضت مشروطه)

جنبش فمینیست در ایران به دلیل اینکه از فرهنگ غرب تاثیر پذیرفته بود وبا فرهنگ اسلامی منافات داشت.در ایران موفقیت های زیادی به دست نیاورد به طوری که حتی برخی از زنان از وجود همچین جنبشی ناراضی بودند .

 

سروده یکی از فمینیست های ایرانی:

جمال زن نه همین زلف پرشکن باشد

نه عارض چوگل وغنچه دهن باشد

نه ژوب اطلس ونه جامه کرپ ژرژت

نه کفش برقی ونه چین پیرهن باشد

جمال زن به حقیقت کمال وعفت اوست

چنین زنی همه جا شمع انجمن باشد

صبا زقول من این نکته را بپرس از مرد

چرا ضعیفه در این مملکت نام من باشد؟

اگر ضعیفه منماز چه رو به عهده ی من

وظیفه ی پرورش مرد پیلتن باشد

بکوش ای زن وبرتن زعلم جامه بپوش

خوش آن زمان که چنین جامه ات به تن باشد

(ساناساریان ،الیز /ترجمه نوشین احمدی /جنبش حقوق زنان در ایران)

 

عواملی که باعث می شود حقوق زنان از طرف مردان رعایت نشود :

1)وابستگی اقتصادی و مالی زن به مرد .

2)عدم حمایت وتامین اجتماعی چه از جانب خانواده وچه از جانب نهادهای رسمی .

3)عدم حمایت قانونی از حقوق زنان به طور کامل .

4)نداشتن حق اعتراض نسبت به تبعیض وخشونت وظلم مردان علیه زنان .

5)تحصیلات پایین و اطلاع نداشتن از حقوق خود.

6)تعصب افراطی برخی از مردان .

نتیجه گیری :

در ایران علیرغم قانون های وضع شده در زمینه ی رعایت حقوق زنان اما هنوز در برخی موارد می بینیم که حقوق زنان رعایت نشده وپایمال شده است .البته شایان ذکر است ،که وکیلان زن تلاش های زیادی در جهت بهبود وضعیت زنان در جامعه کرده اند .که البته مثمر ثمر بوده ولی هنوز به وضع ایده آل نرسیده است .

(ساناساریان ،الیز/جنبش حقوق زنان در ایران )

منابع:

ساناساریان ،الیز/جنبش حقوق زنان در ایران

ژانت ،آفاری /انجمن نیمه سری زنان در نهضت مشروطه

باس ،آنترو/حرکت جهانی زنان

www.tebyan.zn.ir

  نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 15:3  توسط نصرت  | 

نتیجه گیری :

در ایران علیرغم قانون های وضع شده در زمینه ی رعایت حقوق زنان اما هنوز در برخی موارد می بینیم که حقوق زنان رعایت نشده وپایمال شده است .البته شایان ذکر است ،که وکیلان زن تلاش های زیادی در جهت بهبود وضعیت زنان در جامعه کرده اند .که البته مثمر ثمر بوده ولی هنوز به وضع ایده آل نرسیده است .

(ساناساریان ،الیز/جنبش حقوق زنان در ایران )

منابع:

ساناساریان ،الیز/جنبش حقوق زنان در ایران

ژانت ،آفاری /انجمن نیمه سری زنان در نهضت مشروطه

باس ،آنترو/حرکت جهانی زنان

www.tebyan.zn.ir

  نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 17:17  توسط نصرت  | 

 

(کار عملی درس جامعه شناسی صنعتی)

در دوره ی پهلوی صنعت ایران چگونه بود ؟

در حال حاضر ایران،در چه مسیری از صنعتی شدن است؟

تفاوت بین صنعت در دوره ی پهلوی وحال حاضر .

مقدمه:

صنعتی شدن چیست ؟

صنعتی شدن به پیشرفت اقتصادی مداومی اشاره دارد ؛که به دنبال کار برد منابع نیروی غیر جاندار برای ماشینی کردن تولید ایجاد شده است .یعنی به جای استفاده از نیروی انسانی از نیروی ماشینی برای پیشبرد کارها استفاده می شود .صنعتی شدن ابتدا به صورت کارخانه ای بود ،اما بعدها به کشاورزی وخدمات نیز گسترش یافت .صنعت ،توانایی تولید مناسب محصولات مورد نیاز با مشخصات مطلوب وبه مقدار مناسب است ،که به دو شکل کالا وخدمات عرضه می شود .توسعه اقتصادی در گرو توسعه صنعتی می باشد.

صنعت در دوره ی پهلوی:

اقتصاد ایران از جمله بخش هایی است ،که در طول دوران گذشته کمتر تحول درون زایی را در آن شاهد بودیم .در این دوران اقتصاد ایران بر بخش کشاورزی وتولید کالاهای صنعتی متکی بوده است.اگر چه برخی کارخانجات تاسیس شدند ،اما  این کارخانه ها را سرمایه داران خارجی اداره می کردند .مشکل اصلی جامعه ایران وبالطبع اقتصاد در استبداد پهلوی بود .نظام استبدادی در این دوران

 فقدان امنیت مالی ونبود تضمین کافی حقوق مالکیت مانع رونق اقتصادی وتجمع ثروت وابداع ونوآوری ودر نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید .در این دوران درآمدهای کلانی که از نفت نصیب حکومت استبدادی شاه می شد شاه روز به روز ثروتمند تر می شد ،وبا افزایش قدرت شاه میزان پاسخ گویی به نیاز مندی های جامعه ی ایران کمتر می شد .بررسی های انجام شده نشان می دهد در دوران پهلوی دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیش برد روند توسعه وایجادنهادهای صنعتی مورد نیاز بود .به طور کلی می توان گفت که ،استبداد، فساد سیاسی واداری ،ودخیل بودن ملاحظات سیاسی ،رویای بلند پروازانه در برنامه های اقتصادی ،عدم استقلال نهادهای اقتصادی وبرنامه ریزی ها ،کنترل بخش خصوصی ،شیوع فساد مالی در جهت منافع شخصی وگسترش رانت خواری و...درعدم پیشرفت صنعت در ایران شد .

این دوره از تاریخ اقتصادی تحولات وبحران های فراوانی را در برمی گیرد .ارائه طرحانقلاب سفید شرایط اقتصادی ،سیاسی واجتماعی خاصی را برایران حاکم کرد .بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده ای یافت .که این اصلاحات ارضی به دلیل فقدان مدیریت کار آمد توسعه وگسترش نیافت .در این دوره اولین گام به سوی صنعتی شدن ،ملی شدن صنعت نفت در سال 1332توسط نخست وزیر وقت ،دکتر مصدق بود .دربین جنگ های جهانی اوضاع اقتصادی ایران بهبود پیدا کرده بود ورو به توسعه یافتگی نهاد .اما با اشغال ایرات توسط متفقین واختلال تجارت جهانی در سال های جنگ ،تحریم نفتی ایران ،بی ثباتی سیاسی واقتصادی باعث شد ایران روند رو به رشدش خاتمه یابد .

صنعت ایران در حال حاضر :

ایران به عنوان کشوری که دارای منابع وامکانات طبیعی وبالقوه فراوانی برای دستیابی به توسعه اقتصادی است باید درمسیر توسعه اقتصادی گام بردارد .این در حالی است که ایران با وجود تمامی این امکانات بالقوه از قبیل امکانات بی نظیری برای دستیابی به بازارهای مهم جهانی ،خطوط هوایی ودریایی سهل والوصول ،امکانات زمین وخاک وچهار فصل بودن واز همه ی این مسائل مهمتر وجود ذخایر ومنابع عظیم معدنی وزیر زمینی هنوز نتوانسته در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفته وبه عنوان کشوری پیشگام در عرصه صنعت وتکنولوژی درمیان کشورهای آسیایی مطرح شود .

چالش های صنعت ایران :

1نبود استراتژی توسعه صنعتی مدون 2کمبود نقدینگی 3واردات بی رویه 4معضلات قانون کار 5کمبود قوانین وضعف وابهام در آنها 6مراکز متفاوت آمار دهی .

کشورمان ایران که دستکم 150 سال پس از اوج انقلاب صنعتی در اروپا گام های نخست عملیاتی اش درزمینه ی ورود به جرگه کشورهای صنعتی را تجربه کرد .اکنون به پیشرفت های زیادی در زمینه تولید وحتی صادرات صنعتی دست یافته است .اما این پیشرفت ها با وجود مزیت های پر شمار در ایران ،متاسفانه هرگز به مرزی نرسیده است ،که بتوان ایران را یک قدرت صنعتی وصف کرد .ایران امروز حتی اگردر ظاهر پتانسیل های پر شماری برای قدرت یافتن در عرصه صنعت داشته باشد ؛به دلیل تهی بودن از پندارهای ورفتارهای صنعتی راهی بسیار صعب العبور وپر چالش را برای وصول بر آرمانها یش دارد .صنعت نساجی در ایران بسیار دیرینه وپر سابقه است .ودر حال حاضر تعداد زیادی واحد صنایع نساجی ،پارچه بافی وپوشاک در ایران است .اما مصرف کنندگان وفرشندگان هنگام خرید وفروش کالاهی نساجی ،آنها را مایه افتخار ومباهات خود نمی دانند چون معتقدند کالاهی ایرانی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.در واقع می شود گفت گمشده اقتصاد ایران کیفیت می باشد .

سه فرصت برای صنعتی شدن ایران که از دست رفت :

فرصت اول:دورانی بود که اقتصاد اروپا به سمت صنعتی شدن می رفت ایران در این دوره این توانایی راداشت که به سمت صنعتی شدن حرکت کند .این دوره با حکومت صفویه به ویژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود .در این دوره ایران از لحاظ منابع و بازرگانی به طور بالقوه می توانست اقتصاد خود را به طرف صنعتی شدن حرکت دهد .

دومین فرصت:در دوران قاجاریه حجم مبادلات تجاری و به ویژه عزم راسخ برخی تجار و بازرگانان برای راه اندازی کارخانه ها و ورود تولیدات صنعتی به کشور قابل توجه است .

سومین فرصت :اواخر دهه ی 1340در این دوران اقتصاد ایران توانست بدون اتکا به در آمدهای کلان نفتی رشد بالایی بدست آورد وراه را برای صنعتی شدن هموار کند .در این دوران نبود یک طبقه متوسط در ایران که بتواند طبقه بندی را از فقیر وغنی خارج سازد مشکل ساز شد .

نتیجه گیری :

جمهوری اسلامی ایران ،در افق 20 ساله ،باید کشوری پیشرفته ودارای جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه باشد .علیرغم پیشرفت های که  صنعت ایران کرده ؛اما به دلیل فقدان کیفیت در صنایع یران به مرز صنعتی شدن نرسیده است .در حال حاضر کشور جز کشورهای در حال توسعه می باشد .کشور ایران چالش های زیادی در راه صنعتی شدن دارد .لذا باید ابتدا چالش ها را حل وفصل نماید ،سپس به توسعه اقتصادی رسید .البته این را هم باید متذکر شد ،که پیشرفت های در زمینه اقتصادی در  بعد از انقلاب صورت گرفته است ویا در دست اجرا است ،اما به دلیل تحریم های مکرر از سوی آمریکا ،مانع توسعه ایران شده است .

                        
  نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 10:50  توسط نصرت  | 

موضوع تحقیق:تکنیک دلفی

مقدمه :

عنوان دلفی برگرفته از نام معبدی معروف در شهر دلف یونان باستان است ؛که در آن کاهنان یونانی مردم شهررا از وقایع و حوادث آینده مطلع می ساختند .امری که هم اکنون متخصصان مطالعه آینده انجام می دهند .این روش توسط اولاف هلمر ،نیکولاس ریسچرونورمن دالکی ابداع شده است .

تکنیک دلفی یا تکنیک شبه استخاره به دنبال رواج فعالیت های مرتبط با پیش بینی آینده فناوری ها که از سال 1944میلادی آغاز شد ،گسترش یافت .یک تحول چشمگیر در مباحث آینده پژوهی با ابداع روش دلفی به وقوع پیوست .متخصصان وکار شناسان روش دلفی را به منظور ترویج یک مناظره و مستقل از شخصیت افراد طراحی نمودند .این روش به منظور برطرف نمودن مشکلات موجود در جلسات بحث گروهی و در جهت برقراری یک تعامل صحیح بین نظرات واقعی افراد ابداع گردید .روش دلفی به دنبال جمع آوری نظرات کار شناسان و متخصصان .از طریق ارسال پرسشنامه می باشد به گونه ای که این پرسشنامه در دفعات مختلف ارسال و جمع آوری می گردد .این روش به منظور نمایاندن همگرایی یا واگرایی نظرات وعقاید کارشناسان در خصوص موضوعات مختلف به کار می رود .در این روش پرسشنامه وسیله ای است جهت ارتباط برقرارنمودن بین صاحب نظران وتاثیر گذاشتن آنها بر یکدیگر.

متن:

اساس وپایه روش یا تکنیک دلفی بر این است ؛که نظر متخصصان هر حوزه علمی در مورد پیش بینی های آینده برترین نظر است .بنابراین بر خلاف روش های تحقیقی پیمایشی ،اعتبار روش دلفی نه به تعداد شرکت کنندگان تحقیق بلکه به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده در پژوهش بستگی دارد .شرکت کنندگان در تحقیق دلفی از 5تا20نفررا شامل می شوند .این روش از هیات های متخصصان تشکیل می شود ،که تعامل بین اعضا توسط رییس یا ناظر هیات انجام می شود .

عناصر اصلی تکنیک دلفی :

1)ساختار سازی جریان اطلاعات .

2)ارائه باز خورد به شرکت کنندگان .

3)عدم افشای هویت شرکت کنندگان .

علیرغم تفاوت های قابل توجهی که کاربرد تکنیک دلفی وجود دارد ،تحقیق دلفی با یک پرسشنامه که توسط یک تیم کوچک طراحی شده وبه گروه بزرگتری از متخصصان فرستاده می شود ،آغاز می شود .پرسش نامه به طریق ی تنظیم می شوند که این مکان بوجود آید تا مخاطبین ضمن استنباط نمودن و فهمیدن مسئله مطرح شده ،واکنش های فردی خود را بروز دهند وقتی پرسشنامه ها برگشت همه پاسخ ها و دلایل ارائه شده توسط متخصصان بررسی می شوند وخلاصه نویسی می شوند در این مرحله مواردی که با اهداف تحقیق نباشند حذف می شوند .واز این طریق از طرح مسائل نا مرتبط صرف نظر می شود .پس از آنکه  گزارش خلاصه برای برای متخصصان فرستاده شد .متخصصان اجازه دارند که پاسخ هایشان را براساس نتایج تغییر دهند .و این نتایج دردوره دوم مجددا مورد ارزیابی محققان قرار می گیرد .بدین طریق در طول زمان با پیشرفت کار،دید گاهای مخاطبین با موضوع طرح شده تطابق خواهد یافت .این فرآیند ادامه می یابد تا اینکه اجماعی در مورد نظرات حاصل شود یا مشخص شود که متخصصان به توافق رسیدن یا نه؟

مراحل انجام روش دلفی :

1)تشکیل تیم اجرا ونظارت برانجام دلفی .

2)انتخاب یک یا چند هیات جهت شرکت در فعالیت ها .

3)راه اندازی فعالیت های تنظیم پرسشنامه برای دوره ی اول .

4)بررسی پرسشنامه از نظر نوشتاری .

5)ارسال اولین پرسش نامه به اعضای هیا ت ها .

6)تجزیه وتحلیل پاسخ های رسیده در دوره اول .

7)آماده کرئن پرسش نامه دوره دوم

8)ارسال پرسشنامه دوره دوم به اعضای هیات ها .

9)تجزیه وتحلیل پاسخ های رسیده از دوره ی دوم .

10)آماده سازی گزارش توسط تیم تحلیل گر .

فواید تکنیک دلفی :

1)ایجاد سریع وفاق .

2)عدم محدودیت جغرافیایی برای شرکت کنندگان .

3)قابلیت پوشش دادن طیف وسیعی از کارشناسان .

4)قدرت پیش بینی موضوعات تک بعدی پیچیده .

محدودیت های روش دلفی :

1)فقدان نمونه گیری .

2)نامشخص بودن وقایع آینده .

3)عدم فرآیندهای واضح تعریف شده برای انجام دادن مطالعات دلفی .

روش دلفی فرآیندی جهت دستیابی به همگرایی ذهنی میان متخصصان وکارشناسان صاحب نظر در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،شهری و...است .همچنان که متذکر شدیم تعداد شرکت کنندگان 5تا20 نفر می باشند .شرکت کنندگانی که پاسخ هایشان تفاوت زیادی با پاسخ های دیگر شرگت کنندگان دارد ،لازم است دلایل وتوجیهات این اختلافات را ارائه کنند .این دلایل به صورت خلاصه بیان ودر بین دیگران توزیع میشوند .

تکنیک دلفی به ویژه برای موقعیت هایی سودمند است ؛که جدا سازی ایده ها ونظرات افراد از ایده ها ونظرات دیگران ودر عین حال جمع آوری آنها در یک مجموعه ی مرکب که توسط یک گروه کارشناس تهیه میشود حایز اهمیت باشد .

کاربرد روش دلفی:

1)پیش بینی یک موضوع تک بعدی مشخص در آینده .

2)به وجود آوردن اجماع .

3)جلوگیری از غلبه یافتن تفکر گروه گرایانه و سکوت گرایانه .

4)ایجاد ایده های خلاقانه .

نتیجه گیری :

تکنیک دلفی روش عالی برای برای جمع آوری ایده ها از کارشناسان در مناطق مختلف جغرافیایی است .در تکنیک دلفی همه شرکت کنندگان از فرصت یکسان برای اظهار نظر برخوردارند در این تکنیک ایده ها بر اساس شایستگی ونه بر اساس منابع آنها مورد ارزشیابی قرار می گیرد .به علاوه ایده ها تحت تاثیر عقاید فردی یا گروهی قرار نمی گیرد.

 

منابع:

تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی /رفیع پور ،فرامرز .

استفاده از پایان نامه ی تورج مهدی زاده ،دکتر پور
  نوشته شده در  شنبه هفتم خرداد ۱۳۹۰ساعت 17:22  توسط نصرت  | 

روش تحلیل محتوا:

مقدمه:

تجزیه تحلیل محتواهای متون مختلف ،به زمان های نسبتا دور برمی گردد.مرتن ورورمن معتقدند؛که این روش در یونان باستان و بعدها در قرن هفتم میلادی در فلسطین برای استخراج تورات بکار برده شده است .در ایران تجزیه تحلیل متون یعنی جز به جز کردن ویافتن رابطه بین متون قرآنی در نظم ونثر فارسی از گذشته های دور رواج داشته است .شایان ذکراست که قبل از جامعه شناسان اروپایی ،مولوی به مسئله تحلیل محتوا توجه داشته است ؛اما کار آقای لاسول نقطه عطفی در راه کاربرد این تکنیک بوده ؛که به تصریح در کشورهای دیگر ودر زمینه های دیگر مورد استفاده قرار گرفت وتکامل یافت (تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی /رفیع پور،فرامرز ص 110)

متن:

کار رایت :تحلیل محتوا را به به طور تبادل پذیری برای توصیف عینی ،منتظم وکمی رفتارهای نمادی طرح می کند .

بارکوس :تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی است ،این تحلیل های علمی دقیق ،منظم وجامع می باشند .

تحلیل محتوا عبارتست از :طبقه بندی عنصر های متن مورد تحلیل در مقوله های از پیش تعیین شده . (موریس دوروژه ص 200)

علیرغم تعریف های متفاوت از تحلیل محتوا ،همه تعاریف بر سه اصل اساسی توافق دارند که عبارتند از: عینیت ،انتظام و عمومیت

شرط عینیت :هر مرحله از فرآیند پژوهش باید بر اساس احکام ،قواعد و روشهای مشخص انجام گیرد .

شرط انتظام :هنگامی تحقق می یابد که دایره مشمول طرد محتوا یا مقوله ها بر طبق قواعد کاربردی ثابتی مشخص گردد.

 اشرط عمومیت:زمانی معنا می یابد که یافته ها با هم ارتباط داشته باشند .

در تحلیل محتوا علاوه بر شروط سه گانه ،عینیت ،انتظام وعمومیت ویژگی های کمی وکیفی نیز دارند ؛که از ویژگی های مشخصه تحلیل محتوا است (لاسول ولرتروپول)

تحلیل های کیفی :به بررسی کیفی محتواها  می پرداختند .در بررسی های کیفی هدف آنست که تاثیر متن های مورد نظر بر روی گیرنده پیام سنجیده شود .

تحلیل های کمی :دو روش کمی تحلیل محتوا :1تحلیل ارزش یابی 2تحلیل احتمال وقوع

این دو روش توسط آقای اسگود و همکارانش ابداع شده است .

تحلیل ارزشیابی :هدف از تحلیل ارزشیابی این است که با تحلیل کمی متن مورد بررسی بتوان به نوع گرایش وارزش گذاریهای تولید کننده پی برد .

تحلیل احتمال وقوع :هدف از تحلیل احتمال وقوع سنجش کمی گرایش بیان شده در یک متن است .بدین معنی که میخواهم ببینیم بین مفاهیم بکار رفته در متن مورد بررسی ارتباطی وجود دارد یا نه ؟

نتیجه گیری :

تکنیک تحلیل محتوا به منظور بررسی محتواهای متون وهمچنین تحلیل رفتار افراد بکار گرفته می شود .مزیت تکنیک تحلیل محتوا در سه چیز است :1با این تکنیک می توان برداشت واقعی تری از یک متن ،پیام و یا یک شخص بدست می آورد.2می توان متون مختلف رادر زمان های دور بررسی کرد 3در شرایطی که افراد در دسترس نیستند می توان به خصوصیات فرهنگی –اجتماعی آنها پی برد .

منابع :

تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی /رفیع پور ،فرامرز

موریس دوروژه

لاسول ولرتر وپول

هولستی

  نوشته شده در  جمعه ششم خرداد ۱۳۹۰ساعت 13:17  توسط نصرت  | 

مقدمه:

روش تحقیق میدانی:

روش تحقیق میدانی مشخصه ی انسان شناسان است .تحقیقات انسان شناسان ابتدا منحصر به اقوام ناشناخته وبیگانه بود ؛سپس همان اصول تحقیق را برای مطالعه ی گروه های اشنا و محیط های خویش به کار بردند ؛و بسیاری از جامعه شناسان به کار میدانی روی آوردند .کار میدانی مشخصه ی اولین جامعه شناسان آمریکایی است که حیات شهری را بر طبق آن مطالعه کردند .

متن:

تحقیق میدانی به معنی بررسی و مطالعه ی شرایط واقعی گروه ها ، موسسات ،کارخانه ها ، دانشگاهها ،مراکز آموزشی ،تشکل های حزبی و...می باشد . در این نوع تحقیقات شیوه ی ارتباط و تعامل بین متغیر ها به صورت عینی و در شرایط واقعی  مشاهده و بررسی می شود . (مبانی روش تحقیق / مهاجری ،علیرضا ص 57)

منظور از مطالعات میدانی تحقیقاتی است؛ که موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار داشته باشد ؛ویا به عبارت دیگر محقق را بدان دسترسی داشته باشد . مطالعه میدانی به مفهوم ارتباط مستقیم و رویارویی محقق با پدیده های مورد مطالعه است .

تحقیق میدانی تلاش است برای درک وشناخت نحوه ی عمل یک واحد اجتماعی تام . محقق هایی که از این روش استفاده می کنند با شرکت در زندگی اجتماعی روز مره ی واحد اجتماعی و آمیزش با مردم آن می کوشند حضورشان تغییری در محیط  مورد مطالعه ایجاد نکنند ؛سپس با دقت به مشاهده ی امور پرداخته ،مشاهدات خویش را یاداشت کرده ،سعی می کنند تا به درک آن محیط اجتماعی نائل آیند . تحقیقات میدانی غالبا برای کند وکاو بخشهایی از حیات بشر  صورت می گیرد . چه بسا عرصه ی مورد مطالعه برای محقق کاملا بیگانه باشد .

کاربرد روش تحقیق میدانی :

1)هنگامی که انسان شناسان به مطالعه ی فرهنگ های ناشناخته می پردازند .

  نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:42  توسط نصرت  | 

2)محیط آشنایی باشد که محقق درآنجا در پی کسب بینش تازه ای است .

3)هنگامی که بخواهیم در مورد عملکرد گروهی از کار گران یک موسسه تولیدی اطلاعاتی کسب کنیم .(روش تحقیق در علوم اجتماعی /تیموری آسفچی ،عباس )

نتیجه گیری :

تحقیق میدانی روشی است عینی و واقعی که اکثر انسان شناسان برای مطالعه ی جوامع مختلف از آن استفاده می کنند . محققان از تحقیق میدانی بیشتر برای کسب اطلاعاتی در مورد فرهنگ های جوامع مختلف از آن استفاده می کنند .شرح وتوصیف مطالعه میدانی بر حسب محیط مورد مطالعه و ماهیت نقش محقق در آن محیط فرق می کند .

منابع :

مبانی روش تحقیق /مهاجری ،علیرضا

روش تحقیق درعلوم اجتماعی /تیموری آسفچی ،عباس

 

  نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:40  توسط نصرت  | 

مقدمه :

تحقیقات اسنادی برای مشاهده غیر مستقیم نمودها و بررسی های تاریخی انجام می شود از وسایلی چون کالاهی کهن،ساختمان های باستانی ،افسانه ها ،ترانه ها ،امثال،آیین های قومی ،کتاب وسایر اسناد دستیابی به اهداف تحقیق استفاده می کنند .

(مبانی روش تحقیق/مهاجری ،علیرضاص62)

متن:

تحقیقی است مبتنی بر شواهد بر گرفته از مطالعه اسناد ؛مانند ارشیو ها یا آمار اسمی .

بسیاری از اوقات ،اصطلاحات تحقیق کتابخانه ای را به جای تحقیق اسنادی به کار می برند ؛که به نظر اصطلاح دقیق ودرستی نیست ؛زیرا منظور از مطالعات کتابخانه ای مطالعاتی است که موضوعات مورد مطالعه در دسترس محقق قرار نداشته و غالبا مربوط به گذشته دور یا نزدیک بوده است کک محقق از اسناد و مدارک زمانهای پیشین که در کتابخانه ها موجود می باشند استفاده می کنند .اما آنچه مسلم است این است که تحقیق اسنادی اعم از اسناد ی و تاریخی است ؛به همین جهت در این نوشتار تحقیق کتابخانه ای به عنوان یکی از اقسام تحقیق اسنادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

زمینه های مورد استفاده از روش اسنادی :

تحقیق اسنادی بر مبنای استفاده از سند ومدرک است .و زمانی مورد کاربرد است که یا تحقیقی تاریخی در دست انجام باشد یا آنکه تحقیق درمورد پدیده های موجود بوده و محقق در صددشناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع برآمده باشد ویا آنکه تحقیق نیاز به استفاده از اسناد و مدارک ایجاب نماید .ودر اصطلاح آنکه بخواهیم در یک زمینه خاص ماخذ یابی کنیم .

ماخذ مورداستفاده درتحقیقات اسنادی:

1)کتب ،شامل لغت نامه ،دانش نامه ،اطلس ها وکتب تخصصی .

 

2)مجله ها ونشریات ادواری :شامل روزنامه ها وسایرمجله های عمومی وتخصصی .

  نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 21:25  توسط نصرت  | 

)اسناد :شامل نشریه هایی که زیر نظر سازمانها چون بانک مرکزی ،مرکز آمار و وزارت داد گستری باشد .

 

معایب پژوهش اسنادی :

1)حوادث تاریخی زنده نیستند

2)گذشته قابل تکرار نیست

3)تحقیق اسنادی هرگز به طور کامل در اسناد ومدارک جای نمی گیرد

منابع:

جامعه شناسی /مجدفر،فاطمه ص276

جامعه شناسی/آنتونی ،گیدنزص 726-727

روش های تحقیق درعلوم اجتماعی /ساورخانی ،باقرص259

مبانی روش تحقیق/مهاجری ،علیرضا ص 62

 

 

 

  نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 21:24  توسط نصرت  | 

مقدمه

پیمایش در فرانسه از مصدر sonderدر معنای بررسی عمیق و ماهیت یک شی ء ناپیدا یا دور دست گرفته شده است .پیمایش روشی است که در آن جامعه نمونه به سوالاتی در مورد موضوع مورد مطالعه پاسخ می دهند یکی از کر کرد های روش پیمایشی ،توصیف واحدهای تحلیل است .مثلا اگر بخواهیم نحوه ی رای دادن افراد یک گروه بسنجیم لازم است نظر تک تک آنها را درباره ی انتخابات جویا شویم .

متن

پیمایش یکی از فنون گرد آوری داده هاست وطی آن از گروه های معینی خواسته میشود تا به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند .در حقیقت با طرح ونقشه قبلی در زمینه ای خاص به جمع آوری اطلاعات اقدام واز نتایج آن برای توصیف ،پیش بینی ویا تجزیه وتحلیل روابط متغیر ها استفاده میشود.

پیمایش روشی است برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره ی دیدگاهها ،باورها،نظرات ،رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است .پیمایش مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد است که برای جمع آوری اطلاعات درباره ی افراد ،خانواده ها ویا مجموعه های بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد .

ویژگی های تحقیقات پیمایشی :

1)مطالعه روی موارد متعددی صورت میگیرد (اشخاص،حوادث ونگرشها )

2)معمولا از طریق نمونه گیری به جمع آوری اطلاعات اقدام می شود

ازآنجا که تحقیقات پیمایشی بر روی موارد متعددی انجام می شود لذا به منظور اجتناب از دریافت پاسخ های مغشوش می باید در طرح سوالات موارد زیر را منظور کرد :

1)سوالات باید از دقت و روشنی بر خوردار باشد تا امکان دستیابی به اطلاعات مورد نیاز محقق را بهتر فراهم سازد

2)پرسشها معنای یکسانی برای تمام پاسخگویان داشته باشد .

  نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 17:47  توسط نصرت  | 

3)پرسشها شامل مجموعه ای یک پارچه باشند .

4)گیرایی پرسشها مورد توجه قرار گیرد تا پاسخگو حاضر به صرف وقت برای پاسخ دادن به سوالات باشد وتاحد امکان از دادن پاسخ های گمراه کننده اجتناب نماید .

(مبانی روش تحقیق /مهاجری ،علیرضا ص 57)

مقایسه روش پیمایش یا زمینه یابی با سایر روشها

روش پیمایش با سایر روشها متفاوت است.درروش تحقیق موردی تنها یک واحد تحلیل وجود دارد وتمام داده ها برای همان یک مورد جمع آوری میشود .ولی روش پیمایشی چندین واحد تحلیل دارد .

روش آزمایشی از این لحاظ که داده ها در یک ماتریس جمع آوری میشوند با روش پیمایشی مشابهت دارد اما از این نظر که واحدهای تحلیل با مداخله آزمایشگر تغییر پیدا می کند با روش پیمایشی متفاوت است.(فرهنگ علوم اجتماعی /بیرو ،آلن ص 413)

نتیجه گیری :

روش پیمایش احتمالا بهترین روش برای آن دسته از پژوهندگان اجتماعی است که علاقمند به جمع آوری داده های اصلی برای توصیف جمعیت های بزرگی هستند که نمیتوان آنها را به طور مستقیم مشاهده کرد .وهمچنین این روش وسیله خوبی برای سنجش نگرشها وجهت گیریهاست.

منابع:

مبانی روش تحقیق/مهاجری ،علیرضا

فرهنگ علوم اجتماعی/بیرو ،آلن

 

 

 

  نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 17:46  توسط نصرت  | 

 

موضوع تحقیق:روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق مجموعه قواعدواصولی است ،که محقق برای جمع آوری حقایق وواقعیتها دنبال می کند تا سپس آنها را تفسیر،تبیین واثبات نماید (مبانی روش تحقیق/دکتر مهاجری ،علیرضا ص 174)روش تحقیق یعنی جستجو ،یعنی گمشده ومورد سوال خود رابا مصاحبه یا با پرسشنامه بیابیم یا در گوشه ای نشسته ومشاهده کنیم یا با اعداد ارقام به دنبال آنها برویم(www.hamava.1386blogsky.com)

روش تحقیق باید از یک ساختارمنطقی ومنظم برخوردارباشدوما رادررساندن به پاسخ سوالات تحقیق بدون اتلاف وقت ورفتن به راه های نادرست رهنمون سازدبه طوریکه پس ازطی کردن مراحل تحقیقرسیدن به هدف ودستیابی به نتایجی که از اعتبار وروایی برخوردارباشد،میسر شود.البته باید توجه داشت که در تحقیق روش راباتکنیک اشتباه نگیریم. تکنیک یعنی وسایل و ابزارولی روش شیوه بررسی .(www.hamava.1386blogsky.com)

روشهای تحقیق براساس متغیرهای مستقل ووابسته دوبه دو بخش تقسیم میشوند

روش تحقیق کیفی

این روش در رشته های علوم اجتماعی وعلوم کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد نام این روش ،روش بیگانه است زیرا پژوهشگریبا این روش بر روی جامعه نمونه تحقیق میکند  اصولا با فرهنگ آن جامعه آشنایی کافی ندارد.روشهای عمده جمع آوری اطلاعات در روش تحقیق کیفی عبارتند از:مشارکت در تحقیق،مشاهده مستقیم،مصاحبه جامع ،بررسی اسناد ومدارک ،داستان سرایی،تجزیه و تحلیل فیلم وعکس و پرسشنامه استفاده میکنیم.

روش  تحقیق کمی

این روش در تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیرد که متغیرهای آن قابل شمارش باشد ومی توان روی نمودار آماری نشان داد وبه روش آمار استنباطی ،آنها را بتوان تجزیه تحلیل کرد .این روش بعد از تحقیق کیفی انجام می گیرد .جمع بندی آراءو نظرات

  نوشته شده در  شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:11  توسط نصرت  | 

کارشناسان در تحقیقات کیفی مشکل است .اما جمع بندی نتایج تحقیقات کمی به سهولت صورت می پذیرد.

 

انواع روش روش تحقیق

1)روش مشاهده:نوعی کسب تجربه از جهان است که از طرق ساده به وسیله جلا دادن و تیز کردن حساب شده ی ادراک وحواس انجام می گیرد .

2)تحلیل محتوا :تکنیک تحلیل محتوا بی رابطه با زمان ومکان در محتواها ومنابع که در زمان های گذشته یا در فرهنگهای دیگر تولید شده اند ،بکار گرفته شود

3)آزمایش:در این روش ما در پی یافتن رابطه علی بین پدیده ها هستیم و میخواهیم بدانیم که چه چیزی باعث شده که وضعیت xپیش آمده است

4)پرس وجو: یا مصاحبه یکی از معمولترین تکنیک ها در علوم اجتماعی است .پرس وجو مفیدترین و معتبر ترین روش در علوم اجتماعی است .

5)آسانترین وکم هزینه ترین روش است . دراین روش محقق اصلا وارد یک تحقیق نمی شود محقق با اطلاعات موجود نیاز خود را برطرف می کند

6)بحث گروهی :یک صحبت بین چندین شرکت کننده بر سر یک موضوع است که طی آن شرکت کنندگان هر یک نقطه نظرهای مختلفی درباره ان موضوع دارند .

(تکنیکهای خاص تحقیق در علوم اجتماعی /رفیع پور ،فرامرز)

منابع :

تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی /رفیع پور ،فرامرز

رمز موفقیت در تحقیق / دکتر بابایی طلا تپه ،محمد باقر

www.hamava 1386.blogsky.com

  نوشته شده در  شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:10  توسط نصرت  | 

موضوع مقاله :چکیده تحقیق

 

چکیده تاریخچه دیرینه دارد . در بین النهرین اسنادی

به خط میخی متعلق به هزاره دوم قبل از میلاد کشف شده است که  مطالبی همانند  چکیده همراه انها بوده است. .و در کتابخانه  بزرگ اسکندر مقدونی افرادی همیشه به کار  چکیده نویسی مشغول بودند . چکیده در مجلات  تخصصی معادل  ( abstract) میباشد.در دنیای امروزی به  دلیل انفجار اطلاعات  خواننده  یا محقق ناچار به  گزیده  خوانی است . به همین دلیل  چکیده تحقیق  یا مقاله را می خواند  و در صورتی که چکیده مناسب  نباشد تمایلی  به خواندن  متن کلی تحقیق  ندارد . بنابراین لازم است که نویسنده توجه کافی رابرای نوشتن چکیده مبذول دارد.

(www.tebyan-zn-ir/persianliteature.htmt)

چکیده متنی است که بیانگر نکات مهم وکلیدی است که با مطالعه آن کلیت مقاله برای خواننده حاصل می شود .چکیده متنی است کوتاه ومختصر درباره کل تحقیق است . در این متن محقق سعی می کند که  مطلب خود را در چند  سطر بیان کند .چکیده درحکم عصاره محصول است بنابراین از آوردن هر نوع کلمه و جمله  اضافی در متن باید به شدت پرهیز نمودومیزان آن بین 250تا300کلمه باشد (رمز موفقیت در تحقیق/دکتر بابایی طلا تپه-محمد باقر ص178)

  نوشته شده در  شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:7  توسط نصرت  | 

باقر ص178)

چکیده یک مقاله ،فشرده یک مقاله است که آن راباحداقل کلمات ممکن معرفی می کند.چکیده یک  مقاله ، معرف  مقاله و نویسنده ی مقاله است.چکیده خلاصه ای از قسمت های  مهم یک مقاله که  بطور  مختصر و روشن  عرضه میشود. (موسسه تحقیقات وبرنامه ریزی علمی و آموزشی1346)

چکیده بیان مختصر ولی دقیق محتوای یک مقاله است.(لنکستر)

انواع چکیده

چکیده آگاهگر : برای متون بیانگر کار تجربی و مدارکی که صرفا به یک موضوع پرداخته اند مناسب است .

چکیده راهنما : برای متون طولانی یا پراکنده از جمله گزارشهای مفصل ،بررسی ها و تک نگاشتها مناسب است .

چکیده آگاهگر –راهنما : زمانی  مناسب است که با  توجه به نوع مدرک لازم است بخشی  بصورت آگاهگر و بخشی بصورت راهنما بیان شود.  

تفاوت چکیده با خلاصه :

1)خلاصه گاه به معنای  مبانی است  خلاصه یک موضوع ، یعنی بیان کلیات آن موضوع و حذف جزئیات آن در حالی که گاه چکیده ،ذکر جزئیات یک مقاله می باشد.

2)درخلاصه ،گاه از مهم ترین مباحث صرف نظر میکنیم امادر چکیده باید مهم ترین مبا حث را درج کنیم.

3)خلاصه کردن یعنی مطلب را برای گروههائی که از لحاظ سنی ،ذهنی و علمی در شرایط معینی هستند قابل استفاده کنیم  ولی چکیده  برای سهولت  در انتخاب و جستجوی مطالب است.

  نوشته شده در  شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:4  توسط نصرت  | 

)خلاصه از کتب و گزارشها گرفته میشود ولی چکیده از مقالات.

اهداف چکیده

1)      کمک به خواننده در ارزیابی مقاله و ارتباط بالقوه آن با موضوع

2)      افزایش خدمات آگاهی رسانی جاری

3)     صرفه جوئی در وقت

4)      سهولت جستجو و انتخاب

5)      غلبه برمانع زبان

ساختار یا محتوای چکیده

1)معرفی موضوع یا ارائه پیش زمینه در یک یا دو جمله

2)ارائه اهداف در یک یا دوجمله

3)طرح یافته های اصلی در یک یا دو جمله

4)ارائه مهم ترین نتیجه دریک جمله

نتیجه گیری

چکیده از اهمیت بسیاری برخوردار است و نویسندگان علاوه بر پی بردن به اهمیت آن بدانند  چگونه  چکیده نویسی کنند . در صورت لازم  با چند بار تمرین و مماست بالاخره طرز چکیده نویسی را فراگیرند.

منابع

رمز موفقیت در تحقیق/دکتر بابائی طلا تپه –محمد باقر

اعتمادی، پریچهر، چکیده طباطبائی ،امیر سبحانی ،احسان ،جامعه نگر سال1385 نامه

  نوشته شده در  شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:3  توسط نصرت  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM